Хөнгөлөлтийн картны үйлчилгээ

Та манай хөнгөлөлтийн картыг эзэмшихийг хүсвэл салбар дэлгүүр дээр маягт бөглөн үнэ төлбөргүй авах боломжтой.

Картын хөнгөлөлтийн хувь:

  • 1000000 - 50000000 төг худалдан авалт бол 3%
  • 5000001 - 10000000 төг худалдан авалт бол 4%
  • 10000001 - дээш төг худалдаг авалт бол 5%

Давуу тал:

  • Та оноо цуглуулах шаардлагагүй ба худалдан авалтаасаа шууд 3-5% хөнгөлүүлнэ.
  • Манай байнгийн хэрэглэгчиддээ зориулан гарын бэлэгнүүд улирал тутам бэлэглэнэ.
  • Ямарваа нэг давхар нөхцөлгүйгээр хямдарсан, урашуулалтай бүх бараан дээр хөнгөлөлтөө давхар эдлэнэ.
  • Дуусах хугацаа байхгүй
  • Алдаж гээсэн бол 3000 төгрөгөөр дахин олгогдоно.
  • Таны хувийг мэдээллийг үйлчилгээний нөхцөлд заасны дагуу чандлан хамгаална.